Dịch vụ hạ tầng Công nghệ thông tin

Dịch vụ hạ tầng Công nghệ thông tin

Dịch vụ hạ tầng Công nghệ thông tin

15:17 - 02/10/2020

Ngày nay, hầu hết các doanh nghiệp đều nhận thức rõ vai trò của Công nghệ Thông tin (CNTT) trong việc gia tăng hiệu quả kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Ngày càng nhiều các ứng dụng CNTT, các chương trình xử lý dữ liệu trực tuyến (OLTP - OnLine Analytical Processing) được triển khai kéo theo yêu cầu về an toàn dữ liệu, tính sẵn sàng của hệ thống, khả năng tự động hóa và truy cập dữ liệu liên tục của doanh nghiệp ngày càng cao. Nhằm giúp khách

Ngày nay, hầu hết các doanh nghiệp đều nhận thức rõ vai trò của Công nghệ Thông tin (CNTT) trong việc gia tăng hiệu quả kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Ngày càng nhiều các ứng dụng CNTT, các chương trình xử lý dữ liệu trực tuyến (OLTP - OnLine Analytical Processing) được triển khai kéo theo yêu cầu về an toàn dữ liệu, tính sẵn sàng của hệ thống, khả năng tự động hóa và truy cập dữ liệu liên tục của doanh nghiệp ngày càng cao. Nhằm giúp khách hàng tối ưu hóa sự đầu tư xây dựng hệ thống, quản lý hiệu quả môi trường CNTT ngày càng có tính đàn hồi cao, gia tăng giá trị sử dụng, đáp ứng khả năng truy cập liên tục và tính tương thích mở, BM giới thiệu hệ thống dịch vụ hệ thống cao cấp.

Dịch vụ Công nghệ Thông tin

Lợi ích dịch vụ mang lại:

  • Tiếp cận nhanh chóng, đơn giản hóa quá trình triển khai những giải pháp, dịch vụ hệ thống tiên tiến nhưng khả thi, phù hợp và được tối ưu với từng môi trường CNTT, đặc điểm và yêu cầu cụ thể của từng khách hàng.
  • Tiết kiệm chi phí đầu tư cho nhân sự phụ trách hệ thống CNTT
  • Giúp khách hàng đầu tư cho lĩnh vực CNTT một cách chiến lược, hiểu rõ về các thách thức phải đương đầu
  • Cảnh báo sớm các nguy cơ tiềm ẩn làm ảnh hưởng đến độ an toàn của hệ thống, đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp