Dịch vụ

Dịch vụ

Hiển thị

15:17 - 02/10/2020

Dịch vụ hạ tầng Công nghệ thông tin

Ngày nay, hầu hết các doanh nghiệp đều nhận thức rõ vai trò của Công nghệ Thông tin (CNTT) trong việc gia tăng hiệu quả kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh trên...

Xem thêm

15:11 - 02/10/2020

Số hóa tài liệu

Là một trong các đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai số hóa tài liệu ở Việt Nam. Trải qua nhiều năm hoạt động, đến nay BM  trở thành đơn...

Xem thêm