Hạ tầng Trung tâm Dữ liệu

Hạ tầng Trung tâm Dữ liệu

Hạ tầng Trung tâm Dữ liệu

08:22 - 15/09/2020

Hệ thống hạ tầng của trung tâm mạng, máy chủ dùng cho kinh doanh của các ngân hàng, công ty tài chính, trung tâm dữ liệu Data Centre đóng một vai trò đặc biệt quan trọng, vì vậy việc xây dựng trung tâm do đó đòi hỏi phải được nghiên cứu, thiết kế một cách kỹ lưỡng, đáp ứng tuân thủ theo các tiêu chuẩn của Việt Nam và thế giới, đảm bảo vận hành thông suốt về sau

I. TỔNG QUAN

Hệ thống hạ tầng của trung tâm mạng, máy chủ dùng cho kinh doanh của các ngân hàng, công ty tài chính, trung tâm dữ liệu Data Centre đóng một vai trò đặc biệt quan trọng, vì vậy việc xây dựng trung tâm do đó đòi hỏi phải được nghiên cứu, thiết kế một cách kỹ lưỡng, đáp ứng tuân thủ theo các tiêu chuẩn của Việt Nam và thế giới, đảm bảo vận hành thông suốt về sau. Nhằm đáp ứng các yêu cầu của hoạt động thông suốt và mục tiêu kinh doanh, trung tâm dữ liệu được xây dựng và thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng với các yêu cầu về:

 • Tính bền vững: Các thiết bị đều có độ tin cậy cao

 • Tính đồng nhất: tất cả các thiết bị chính như hệ thống làm lạnh chính xác, hệ thống tủ Rack, hệ thống phân phối nguồn cho tủ Rack, hệ thống phát hiện rò rỉ nước, hệ thống quản lý giám sát tập trung trong trung tâm dữ liệu, … đều do các hãng thiết kế và sản xuất.

 • Khả năng mở rộng: TTDL được thiết kế có khả năng mở rộng và nâng cấp trong tương lai. Việc mở rộng hệ thống chỉ là nâng cấp thiết bị mà không phải tái đầu tư từ đầu toàn bộ hệ thống, và không ảnh hưởng tới hoạt động của các thiết bị khác

 • Tính mềm dẻo: TTDL có khả năng thích ứng với sự thay đổi về công nghệ mới. Người sử dụng có khả năng nâng cấp hệ thống mà không ảnh hưởng tới hoạt động của hệ thống.

 • Khả năng sẳn sàng cao: TTDL có khả năng sẳn sàng cao, đáp ứng yêu câu hoạt động liên tục 24x7 của công ty.

 

II. TIÊU CHUẨN VÀ TIÊU CHÍ THIẾT KẾ CỦA TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Các tiêu chuẩn áp dụng trong thiết kế của Trung Tâm Dữ Liệu:

 • TIA-942 (ANSI/TIA-942-2005, Approved: April 12, 2005), Telecommunication Infrastructure Standard for Data Centers

 • ANSI/TIA/EIA-568-B.1, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard; Part 1: General Requirements

 • ANSI/TIA/EIA-568-B.2, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard; Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components

 • ANSI/TIA/EIA-J-STD-067, Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for Telecommunications

 • ASHRAE, Thermal Guidelines for Data Processing Environment

 • IEEE STD 1100 – 1999, IEEE Recommended Practices for Power and Grounding Electronic Equipmentua

Các tiêu chí được sử dụng để thiết kế TTDL:

 • Tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với hiện trạng của khu vực đặt TTDL

 • Độ an toàn (reliability) và khả năng sẵn sàng (availability) cao nhất.

 • Có thể mở rộng và nâng cấp dễ dàng (scalability)

 • Sử dụng hiệu quả nhất mặt bằng TTDL

 • Tiết kiệm chi phí đầu tư và chi phí vận hành.

III. CÁC YÊU CẦU CỦA TRUNG TÂM DỮ LIỆU

 • Data Center phải được thiết kế và xây dựng với đầy đủ các chức năng như hệ thống lạnh, hệ thống nguồn điện, hệ thống lưu điện, hệ thống mạng và mạng trục, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống quản trị truy cập vật lý, hệ thống quản trị môi trường, hệ thống phát hiện rò rỉ chất lỏng, hệ thống quản trị tập trung tất cả các thành phần có trong hoặc liên quan đến Data Center, hệ thống sàn nâng, hệ thống máy phát…Các phòng chức năng riêng biệt tối thiểu cần phải có trong Data Center là server room, NOC&staging room, M&E.

 • Data Center phải được thiết kế theo mô hình và các tiêu chuẩn của Green Data Center (Trung tâm dữ liệu Xanh), được hiểu là Data Center sẽ được vận hành với mức tiêu thụ điện năng thấp, thân thiện môi trường với mức tổng chi phí sở hữu (TCO) cho 5 năm là thấp nhất, có khả năng mở rộng lên đến 10 năm.

 • Data Center phải được thiết kế theo hình thức module, khả năng mở rộng dễ dàng, các thiết bị được đề xuất trang bị và sử dụng trong Data Center không lạc hậu về công nghệ ít nhất trong vòng 5 năm tiếp theo.

 • Yêu cầu về thiết kế và tính toán công suất tiêu thụ:

 • Phòng DC: phòng máy chủ riêng biệt, các phòng chức năng được tách biệt NOC, M&E, Staging..Nguồn điện được cấp với 2 nguồn riêng biệt, 1 nguồn từ tòa nhà bao gồm nguồn ưu tiên máy phát tòa nhà cấp đến và 1 nguồn từ máy phát riêng cho phòng máy chủ DC và DR. Các hạng mục áp dụng đầy đủ cho phòng máy chủ như: phòng cháy chữa cháy tự động, UPS cho rack, điều hòa chính xác, sàn nâng…

 • Hệ thống điều hòa chính xác giải nhiêt gió với hệ thống dàn nóng (outdoor) đặt ở bên ngoài, phía sau, gần thang thoát hiểm tòa nhà.

 • Hệ thống máy phát điện dự phòng cùng tủ ATS đặt dưới tầng hầm.

 • Hệ thống tủ điện đầu vào chính, các tủ điện cấp nguồn cho điều hòa và hệ thống phụ trợ được đặt cùng tầng với TTDL.

 • Hệ thống tiếp đất & chống sét lan truyền của TTDL theo tiêu chuẩn TIA-942

 • Hệ thống giám sát an ninh của TTDL bao gồm hệ thống giám sát quản lý truy nhập và camera quan sát.

 • Hệ thống phát hiện sớm vào báo cháy tự động cùng với hệ thống chữa cháy tự động bằng khí FM200.

 • Hệ thống cáp điện và cáp mạng trong TTDL được đi trên trần của TTDL.

 • Mô hình đề xuất

Mô hình cáp cấu trúc: